Zkušební testy

Zde máte možnost otestovat si své znalosti a ověřit si tak, jestli jste porozuměli dané problematice.

Máte možnost vybrat si z více variant. Otázky v testu se generují v náhodném pořadí.

Řešení zadaného testu

Způsob vyhodnocení testu:

  • správná odpověď = 1 bodů
  • neodpovězeno = 0 bodů
  • špatná odpověď = -1 bodů


jméno:

Pokud chcete zařadit výsledek testu do seznamu nejlepších výsledků, zadejte své jméno.


1) Jaký hormon produkují folikulární buňky?
progesteron
testosteron
estrogen
cholesterol

2) U jakých buněk/organizmů se vyskytuje pohyb pomocí kinocílií?
spermie
makrofág
svalová buňka
améba

3) Jaký význam v buňce mají škrobová zrna a tukové kapénky?
odpadní
krystalické inkluze
zásobní inkluze
pigmentové inkluze

4) Kontraktilní prstenec je tvořen:
mikrotubuly
dyneiny
mikrofilamenta
myoziny
intermediální filamenta

5) Co lze zjistit z karyogramu (idiogramu)?
počet chromozomů v buněčném jádře
sekvenci nukleotidů
pohlaví jedince
počet genů
numerické aberace

6) Co se používá k barvení krevního nátěru?
May-Grünwald
Giemsa-Romanowski
karbolfuchsin
krystalová violeť

7) Co se děje s živočišnou buňkou v hypertonickém prostředí?
plazmoptýza
nic
plazmorhiza
plazmolýza

8) K čemu slouží barvení dle Grama?
k barvení bakterií
k barvení kevního nátěru
k barvení potravních vakuol

9) Jaké typy jader můžeme najít u leukocytů?
bezjaderné
růžencovité
laločnaté
korálkovité

10) Co patří do optické části mikroskopu?
okuláry
tubus
objektivy
kondenzor

11) Jak dlouho trvá spermiogeneze?
7 dnů
28 dnů
74 dnů
12-50 let

12) Jak se mění volná pracovní vzdálenost u více zvětšujících objektivů?
nemění se
zvětšuje se
zmenšuje se

13) Jak se nazývá barvivo přítomné ve vakuolách některých rostlin (např. v bobulích ptačího zobu) způsobující jejich různé zabarvení v závislosti na pH?
styloidy
kyanidy
antokyany
melanin

14) Ve které fázi estrálního cyklu dochází k ovulaci?
proestrus
diestrus
estrus
metestrus
anestrus

15) Kinetochor je:
typ bičíku
proteinový komplex spojující párové chromozómy v bivalenty
proteinový komplex spojující chromozom s vlákny dělícího vřeténka

 

Obsah