Zkušební testy

Zde máte možnost otestovat si své znalosti a ověřit si tak, jestli jste porozuměli dané problematice.

Máte možnost vybrat si z více variant. Otázky v testu se generují v náhodném pořadí.

Řešení zadaného testu

Způsob vyhodnocení testu:

  • správná odpověď = 1 bodů
  • neodpovězeno = 0 bodů
  • špatná odpověď = -1 bodů


jméno:

Pokud chcete zařadit výsledek testu do seznamu nejlepších výsledků, zadejte své jméno.


1) Součástí dělícího vřeténka jsou:
mikrofilamenta
mikrotubuly
centrosom
myozin

2) Jaký význam v buňce mají škrobová zrna a tukové kapénky?
odpadní
krystalické inkluze
zásobní inkluze
pigmentové inkluze

3) Aneuploidie:
patří k chromozomovým mutacím
patří ke genomovým mutacím
vzniká následkem chybného rozchodu chromozomů při meióze
patří ke genovým mutacím

4) V které fázi estrálního cyklu převládá hlen a leukocyty?
metestrus
anestrus
proestrus
estrus
diestrus

5) Jak se nazývá vývoj jedince ze samčí pohlavní buňky?
partenogeneze
spermiogeneze
gynogeneze
androgeneze

6) U jakých buněk/organizmů se vyskytuje pohyb pomocí kinocílií?
spermie
makrofág
svalová buňka
améba

7) Co se děje s rostlinnu buňkou v hypertonickém prostředí?
plazmolýza
plazmoptýza
plazmorhiza
nic

8) Vyber co platí pro savčí erytrocyt
s jádrem
kulatý tvar
větší než ptačí erytrocyt

9) Jaké typy jader můžeme najít u leukocytů?
bobovité
růžencovité
kulovité
esovité
bezjaderné

10) Sekundární spermatocyt:
obsahuje dvouchromatidové chromozomy v haploidní sadě
má na svém povrchu zpravidla pólové tělísko
vzniká po druhém meiotickém dělení
vzniká po prvém meiotickém dělení

11) Jaké údaje je možné vyčíst z objektivu?
ohnisková vzdálenost
numerická apertura
výrobce
doporučená tloušťka krycího skla
zvětšení

12) Jaké je zvětšení okulárů?
nezvětšuje
40x
10x
100x

13) Čím je tvořen kontraktilní prstenec u živočišné buňky?
mikrotubuly
dynein
aktinová vlákna
myozin

14) Jak se nazývá barvivo přítomné ve vakuolách některých rostlin (např. v bobulích ptačího zobu) způsobující jejich různé zabarvení v závislosti na pH?
styloidy
kyanidy
antokyany
melanin

15) Jak se nazývá barvení používané k rozlišení bakterií do 2 základních skupin na základě rozdílů v jejich buněčné stěně?
imerzní barvení
panoptické barvení
barvení dle Grama

 

Obsah