Zkušební testy

Zde máte možnost otestovat si své znalosti a ověřit si tak, jestli jste porozuměli dané problematice.

Máte možnost vybrat si z více variant. Otázky v testu se generují v náhodném pořadí.

Řešení zadaného testu

Způsob vyhodnocení testu:

  • správná odpověď = 1 bodů
  • neodpovězeno = 0 bodů
  • špatná odpověď = -1 bodů


jméno:

Pokud chcete zařadit výsledek testu do seznamu nejlepších výsledků, zadejte své jméno.


1) Kontraktilní prstenec je tvořen:
mikrotubuly
dyneiny
mikrofilamenta
myoziny
intermediální filamenta

2) Jak se řekne latinsky žluté tělísko?
globulum flavum
corpus flavum
corpus luteum
globulum luteum

3) Čím je způsobeno odlišné zbarvení buněčných vakuol např. v oplodí bobulí ptačího zobu?
různou koncentrací chlorofylu
změnou pH
závisí na teplotě
je způsobeno barvivy antokyany

4) Jak se nazývá vývoj jedince z neoplozeného vajíčka?
oogeneze
partenogeneze
metageneze
androgeneze

5) Kolik jader můžeme najít u nálevníka Opalina ranarum (opalinka žabí)?
1
2
mnoho
žádné

6) Vyber správné tvrzení o chromozomovém určení pohlaví ptačího typu:
je stejné jako u savců
dává vznik heterogametním samicím a homogametním samcům
dává vznik heterogametním samcům a homogametním samicím
označuje se také jako jako typ Drosophila

7) Co patří do mechanické části mikroskopu?
okuláry
kondenzor
křížový vodič preparátů
objektiv

8) Oddělení sesterských chromatid zajišťuje:
kináza
separáza
restriktáza
ATPaza

9) Jaké je správné pořadí fází v profázi I. meiotického dělení?
zygonema, leptonema, pachynema, diakineze, diplonema
leptonema, pachynema, zygonema, diplonema, diakineze
leptonema, zygonema, pachynema, diplonema, diakineze
leptonema, zygonema, pachynema, diakineze, diplonema

10) K čemu slouží barvení dle Grama?
k barvení bakterií
k barvení kevního nátěru
k barvení potravních vakuol

11) K čemu se používá Lugolův roztok?
k barvení dle Grama
k průkazu bílkovin
k průkazu škrobu
k barvení potravních vakuol

12) Co se používá k barvení krevního nátěru?
May-Grünwald
krystalová violeť
karbolfuchsin
neutrální červeň

13) Co se podílí na příčném pruhování svalu:
myozin
střední filamenta
aktinová vlákna
mikrofilamenta

14) Plazmorhiza:
nastane u živočišné buňky ve vodě
způsobí napnutí buněčné stěny
je způsobena průnikem vody do buňky
nastane u živočišné buňky v hypertonickém prostředí

15) Jaké je zvětšení okulárů?
nezvětšuje
40x
10x
100x

 

Obsah